Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud til ungdom som bor eller går på skole i Sunndal kommune. Du trenger ikke bestille time. 

Hva kan du få hjelp til? 

• Samtaler om forhold som opptar deg, så som trivsel, spiseproblemer, psykiske plager, rus, fysiske plager, seksualitet, prevensjon, graviditet, abort o.l.
• Få resept på prevensjon.
• Utdeling av gratis kondomer.
• Hjelp til å bli henvist til andre faginstanser ved behov.

Hvem møter du?

Mandag: Grete Erlien (jordmor) og turnuslege.

Kontakt helsestasjonen på nett

Logg inn på Helse Norge for å:

  • be om time hos helsesykepleier
  • endre eller avbestille time
  • sende melding til helsesykepleier

Helsestasjonen sender ut brev og innkallinger elektronisk. Her kan du lese mer om digital post.

 

Kontaktinformasjon

Sunndal helsestasjon
E-post

Åpningstider

Mandager kl. 13.00 - 15.00
                  (kl. 14.00-15.00: turnuslege sammen med jordmor/helsesykepleier)

Adresse

Postadresse
Nordmørsvegen 3, 6600 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal videregåande skole (ved kantina i underetasjen)
Skolevegen 14B, 6600 Sunndalsøra