Helsestasjon 0-5 år

Helsestasjonen er et tilbud til alle familier som venter barn og familier med barn i alderen 0-5 år. På helsestasjonen møter du helsesykepleiere som kan gi deg råd og tips om hvordan du som forelder best mulig kan forstå barnet ditt.

Alle som jobber på helsestasjonen har taushetsplikt. Det vil si at vi ikke kan formidle helseopplysninger om deg til andre hvis du ikke har gitt samtykke til det, eller det er bestemt i lov som for eksempel når det er nødvendig for sikre forsvarlig helsehjelp.         

Barn har rett til helsekontroll og foreldre plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroll, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 6-1.

Kontakt helsestasjonen på nett

Logg inn på Helse Norge for å:

  • be om time hos helsesykepleier
  • endre eller avbestille time
  • sende melding til helsesykepleier

Helsestasjonen sender ut brev og innkallinger elektronisk. Her kan du lese mer om digital post.

Kontaktinformasjon

Sunndal helsestasjon
E-post

Åpningstider

Mandag – fredag:
08.00–16.00 (1. september - 30. april)
08.00–15.00 (1. mai - 31. august)

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Mongstugt. 5, 2 etg. Sunndalsøra