BAPP

BAPP er et gruppetilbud til barn som har foreldre eller søsken med psykiske vansker, eller rusutfordringer. Tilbudet omfatter også etterlatte etter selvmord.

Tilbud

BAPP-gruppe er et forebyggende tilbud for barn i alderen 8- 12 år.

I en BAPP-gruppe lærer barna å sette ord på vanskelige følelser og tanker og snakke om tabubelagte områder. Det følges et strukturert opplegg som inneholder mat, lek, rollespill, kunnskap, hjemmeoppgaver og å dele opplevelser med hverandre. Barna har 8 samlinger på 1, 5 timer ( 1. pr.uke) og det er to foreldresamlinger.

Samarbeidsparter

BAPP-grupper er et samarbeid mellom hjelpetjenestene for barn og unge i Sunndal og Tingvoll kommune, og psykisk helsevern for barn og unge (BUP) ved Levanger sykehus.

Hvordan komme i kontakt:

Ønsker du kontakt eller mer informasjon om BAPP kan du også ta kontakt med en av gruppelederne.

Gruppeledere i Sunndal kommune

Jeanette Wilhelmsen, PPT
Ann Christel Jenstad Innerdal, Psykisk helse barn og unge
Cesilie Hildre Indergård, helsestasjonen
Marte Granmo, barnevernstjenesten

Kontaktinformasjon

Cesilie Indergård Hildre
Helsesykepleier
E-post
Ann Christel Jenstad Innerdal
spesialsykepleier i psykisk helse til barn, unge og familier
E-post
Jeanette Wilhelmsen
P.P.-rådgiver
E-post

Åpningstider

Mandag – fredag:
08.00–16.00 (1. september - 30. april)
08.00–15.00 (1. mai - 31. august)