Helsestasjon for ungdom


Gebyrer

Tilbudet er gratis for all ungdom som bor eller går på skole i Sunndal kommune.

Formål

• Samtaler om forhold som opptar deg, så som trivsel, spiseproblemer, psykiske plager, rus, fysiske plager, seksualitet, prevensjon, graviditet, abort o.l.
• Få resept på prevensjon.
• Utdeling av gratis kondomer.
• Hjelp til å bli henvist til andre faginstanser ved behov.

Hvem møter du?

Mandag: Grete Erlien (jordmor) og turnuslege.
Torsdag: Ragnhild Bakken (Familieveileder).

Kontaktinformasjon

Sunndal Helsestasjon
Telefon 71 69 90 30
Mobil 948 44 346

Åpningstider

Mandager kl. 13.30 - 15.30
               (kl. 14.00-15.00: turnuslege sammen med jordmor/helsesøster)
Torsdager kl. 10.00 - 12.30: familieveileder

Postadresse

Mongstugt. 5, 6600 Sunndalsøra

 

Besøksadresse

Sunndal videregåande skole (ved kantina i underetasjen)

Skoleveien 14B, 6600 Sunndalsøra