Helsestasjon for ungdom


Gebyrer

Tilbudet er gratis for all ungdom som bor eller går på skole i Sunndal kommune.

Formål

• Samtaler om forhold som opptar deg, så som trivsel, spiseproblemer, psykiske plager, rus, fysiske plager, seksualitet, prevensjon, graviditet, abort o.l.
• Få resept på prevensjon.
• Utdeling av gratis kondomer.
• Hjelp til å bli henvist til andre faginstanser ved behov.

Hvem møter du?

Mandag: Grete Erlien (jordmor) og turnuslege.
 

Kontaktinformasjon

Sunndal Helsestasjon
E-post
Mobil 902 60 215

Åpningstider

Mandager kl. 13.00 - 15.00
                  (kl. 14.00-15.00: turnuslege sammen med jordmor/helsesykepleier)
Torsdager kl. 10.00 - 12.30: familieveileder

Adresse

Postadresse
Mongstugt. 5, 6600 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal videregåande skole (ved kantina i underetasjen)
Skoleveien 14B, 6600 Sunndalsøra