Helsestasjon

Forebyggende helsetjenester for barn og unge

Barn i lek - Klikk for stort bilde Alle som jobber på helsestasjonen har taushetsplikt. Det vil si at vi ikke kan formidle helseopplysninger om deg til andre hvis du ikke har gitt samtykke til det, eller det er bestemt i lov som for eksempel når det er nødvendig for sikre forsvarlig helsehjelp.                                                   Alle tilbud foruten reisevaksinering er gratis.

 

Barn har rett til helsekontroll og foreldre plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroll, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 6-1.

Ansatte ved helsestasjonen Ansatte ved helsestasjonen
Tittel Navn
Jordmor Grete Erlien
Ledende helsesøster Hildegunn Ruste
Helsesøster Cesilie Hildre Indergård
Helsesøster Grace Aarøen
Helsesøster Torill Aasen Gjerde
Helsesøster Beate Hartvedt
Helsestasjonslege Stefan Sass
Familieveileder Ragnhild Bakken
Saksbehandler Liv Marit Møllenes

Kontaktinformasjon

Sunndal Helsestasjon
Telefon 71 69 90 30
Mobil 948 44 346

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00

Postadresse

Mongstugt. 5, 6600 Sunndalsøra

Besøksadresse

Sunndal lege- og helsesenter, Mongstugt. 5, Sunndalsøra