Helsestasjon

Forebyggende helsetjenester for barn og unge

Barn i lek - Klikk for stort bildeAlle som jobber på helsestasjonen har taushetsplikt. Det vil si at vi ikke kan formidle helseopplysninger om deg til andre hvis du ikke har gitt samtykke til det, eller det er bestemt i lov som for eksempel når det er nødvendig for sikre forsvarlig helsehjelp.                                                   Alle tilbud foruten reisevaksinering er gratis.

 

Barn har rett til helsekontroll og foreldre plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroll, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 6-1.

 Fra 1. januar 2019 sender helsestasjonen ut brev og innkallinger elektronisk. Her kan du lese mer om digital post.
 

Ansatte ved helsestasjonen
Ansatte ved helsestasjonen
Tittel Navn
Jordmor Grete Erlien
Ledende helsesykepleier Hildegunn Ruste
Helsesykepleier Cesilie Hildre Indergård
Helsesykepleier Grace Aarøen
Helsesykepleier Beate Hartvedt
Helsesykepleier Ingunn Foss Brekke
Helsestasjonslege Stefan Sass
Familieveileder Ragnhild Bakken
Saksbehandler Liv Marit Møllenes

Kontaktinformasjon

Sunndal Helsestasjon
E-post
Mobil 902 60 215

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Postadresse
Mongstugt. 5, 6600 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal lege- og helsesenter, Mongstugt. 5, Sunndalsøra