Blodbanken

Bli blodgiver og gi blod på Sunndalsøra!

Blodbanken ved Molde sykehus, Helse Nordmøre og Romsdal, i samarbeid med Sunndal kommune, har tappestasjon for blodgivere på Sunndalsøra tirsdager i partallsuker.

Blodbanken - Klikk for stort bildeBlodbanken Det å være blodgiver er en relativt enkel sak for de fleste, og du er med på å sikre deg selv og dine medmennesker sikker tilgang på blodprodukter – også i nødsituasjoner. Blod kan ikke lages, det må gis.

Ettersom norske sykehus kan kurere flere og flere skader og sykdommer, øker behovet for blodgivere. Vi ønsker derfor å skaffe våre blodbanker flere givere, slik at det til enhver tid er nok blodgivere tilgjengelig.
 

Blodtapping på Sunndalsøra

  • Blodtappingen foregår i Bjørbekk-bygget (Romsdalsvn. 4) og betjenes av personell fra blodbanken ved Molde sykehus.
  • Friske personer mellom 18 og 65 år kan bli blodgivere og kan gi blod opptil 4 ganger pr.år.
  • Det gis ingen betaling, men en liten gave/påskjønnelse for hver tapping.
  • Tapping tar ca. 5-10 min. pr. gang, og man må regne med ca. 10 min. hvile etterpå.


Dager for blodtapping vinter/våren 2018 (tirsdager)

09. januar
23. januar
06. februar
20. februar
20. mars

 

Kontaktinformasjon

Blodbanken
Telefon 71 12 20 60
Mobil 947 80 449