BAPP

 

Hva er BAPP?

"Gjøre og snakkegruppe" for barn av foreldre som har hatt eller har psykiske problemer og/eller rusproblemer.

Tilbud

BAPP-gruppe er et forebyggende tilbud for barn i alderen 8- 12 år.

I en BAPP-gruppe lærer barna å sette ord på vanskelige følelser og tanker og snakke om tabubelagte områder. Det følges et strukturert opplegg som inneholder mat, lek, rollespill, kunnskap, hjemmeoppgaver og å dele opplevelser med hverandre. Barna har 8 samlinger på 1, 5 timer ( 1. pr.uke) og det er to foreldresamlinger.

Samarbeidsparter

BAPP-grupper er et samarbeid mellom hjelpetjenestene for barn og unge i Sunndal kommune og psykisk helsevern for barn og unge ( BUP) ved Molde sykehus.

Gruppeledere i Sunndal kommune

Jeanette Wilhelmsen, PPT.
Bjørg Vognild, barnevernet.
Ragnhild Bakken, helsestasjonen - koordinator for BAPP-gruppene.
Cesilie Hildre Indergård, helsestasjonen.

Kontaktinformasjon

Ragnhild Bakken
Familieveileder
E-post
Mobil 902 65 577

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00

Adresse

Postadresse
Mongstugt. 5, 6600 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal lege- og helsesenter, Mongstugt. 5, Sunndalsøra