Ulike typer langtidsopphold

Et langtidsopphold på sykehjem er tilbud om permanent opphold med oppfølging og tilsyn hele døgnet.

Ordinær plass

Enheter for pasienter med helse- og funksjonssvikt som medfører behov for pleie og omsorg hele døgnet.
 

Skjermet plass

Enheter for pasienter med demens sykdom med et behov for tettere oppfølging av ansatte med kompetanse innen sykdommen.

Hva koster det?

Se oversikt over til enhver tid gjeldende priser.

Søk om opphold

Gå til søknadssiden


 

Kontaktinformasjon

Tildelingsenheten
Mobil 900 16 388

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Sunndal helsetun, Ringvegen 13, Sunndalsøra