Ulike typer langtidsopphold

Et langtidsopphold på sykehjem er tilbud om permanent opphold med oppfølging og tilsyn hele døgnet.

Ordinær plass

Enheter for pasienter med helse- og funksjonssvikt som medfører behov for pleie og omsorg hele døgnet.
 

Skjermet plass

Enheter for pasienter med demens sykdom med et behov for tettere oppfølging av ansatte med kompetanse innen sykdommen.

Søk om opphold

Gå til søknadssiden


 

Kontaktinformasjon

Helse- og omsorgstjenesten
E-post
Telefon 71 69 90 00

På kveld gjelder disse telefonnumrene:

Vakttelefon for hjemmesykepleien:        913 86 313

Sunndal helsetun (korttidsavdelingen):    902 13 653

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Sunndal helsetun, Ringvegen 13, Sunndalsøra