Aktivitetstiltak for hjemmeboende

Sunndal pensjonistsenterSunndal kommune har fått midler fra Statsforvalteren til tiltak for å motvirke ensomhet hos eldre. Tilbudet er åpent for alle eldre i Sunndal kommune.

Tid

onsdager kl 10.00-14.00

Se planlagte aktiviteter 1. halvår 2022 (PDF, 468 kB).

Sted

Sunndal pensjonistsenter

Aktiviteter

  • kaffe og prat
  • små turer i nærmiljøet
  • enkel trim
  • aktiviteter/håndarbeid
  • enkel underholdning
  • tilbud om å kjøpe lunsj
  • ulik informasjon om kommunale tjenester

Aktivitetskoordinator

Anita Lehne er ansatt som aktivitetskoordinator i 20% stilling, og er ansvarlig for å koordinere aktivitetene.

Kontaktinformasjon:

Anita Lehne
Tlf: 95 22 18 63
E-post: anita.lehne@sunndal.kommune.no

Skyss

Ved behov for skyss, ta kontakt med Anita Lehne for avtale om henting og bringing. Dette er gratis.

Frivillige

Det er ønskelig med hjelp fra frivillige til å organisere aktivitetene. 

Har du lyst til å være med som frivillig, ta kontakt med Anita Lehne.