BAPP

BAPP er et gruppetilbud til barn som har foreldre eller søsken med psykiske vansker, eller rusutfordringer. Tilbudet omfatter også etterlatte etter selvmord.

Tilbud

BAPP-gruppe er et forebyggende tilbud for barn i alderen 8- 12 år.

I en BAPP-gruppe lærer barna å sette ord på vanskelige følelser og tanker og snakke om tabubelagte områder. Det følges et strukturert opplegg som inneholder mat, lek, rollespill, kunnskap, hjemmeoppgaver og å dele opplevelser med hverandre. Barna har 8 samlinger på 1,5 timer ( 1 per uke) og det er to foreldresamlinger.

Samarbeidsparter

BAPP-grupper er et samarbeid mellom hjelpetjenestene for barn og unge i Sunndal og Tingvoll kommune, og psykisk helsevern for barn og unge (BUP) ved Levanger sykehus.