Kontakt barnevernet


Hvem kan kontakte barneverntjenesten?

Foreldrene selv eller barnet/ ungdommen, familie, naboer og andre. Offentlige ansatte har en plikt til å sende skriftlig bekymringsmelding til barneverntjenesten - uten hinder av taushetsplikt - når de har en alvorlig bekymring knyttet til omsorg eller vedvarende negativ og bekymringsfull oppførsel hos barn/unge.

 

De viktigste oppgavene for barneverntjenesten:

  • Følge nøye med i de forhold barn og ungdom lever under og virke for tiltak til bedring av barn og unges omsorgssituasjon i samarbeid med andre instanser og avdelinger i kommunen. Gi hjelp til enkelte barn/unge hvor familien selv ikke fullt ut er i stand til å gi barnet/ungdommen nødvendig hjelp/tilfredsstillende omsorg.
  • Tiltak for barna kan for eksempel være støttekontakt, besøkshjem, direkte veiledning til hjemmet, (økonomisk støtte), og i enkelte tilfeller kortere eller lenger opphold utenfor hjemmet, for eksempel i fosterhjem, familiesenter eller institusjon.
  • Barneverntjenesten har som sin spesielle oppgave å ta vare på de mest utsatte barna/unge hva gjelder omsorgssituasjon eller symptomer på overlast i miljøet sitt, fra 0-18 år. Tiltak som er satt i gang kan forlenges til 23 år ved samtykke fra den unge.


Barnevernvakt utenom ordinær arbeidstid

Sunndal kommune er med i et interkommunalt barnevernvaktsamarbeid på Nordmøre og Romsdal.

Barnevernvakta er åpen utenom ordinær kontortid, med tilstedeværelse ved vekselsvis Kristiansund og Molde politistasjon.

Barnevernvakta er bemannet med to ansatte på vakt som er tilgjengelig mellom klokken 15.30 og klokken 08.00 på hverdager, og gjennom hele helgen.

Publikum kan ta kontakt med barnevernvakta dersom de er bekymret for at barn eller unge befinner seg i krisesituasjoner.

Kontaktinformasjon

Barnevernvakt (utenom arbeidstid)
barnevernvaktsamarbeid for Nordmøre og Romsdal
Mobil 976 01 616

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Postadresse:
Interkommunal barneverntjeneste for Nesset, Sunndal og Tingvoll
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse:
Ellefstolgata 4, 6600 Sunndalsøra