Omsorgsboliger

Omsorgsbolig er for deg som har nedsatt funksjonsevne, dårlig tilrettelagt bolig eller problemer med å klare deg selv i egen bolig.

Hvem kan søke omsorgsbolig?

 • Din nåværende bolig må være uegnet
 • Du har nedsatt funksjonsevne
 • Boligen er uheldig for helsetilstanden
 • Du må ha vært bosatt i kommunen de 2 siste årene

 

Hvem kan søke bofellesskap?

 • Du må ha en diagnose innenfor psykiatri eller utviklingshemming/ andre sammensatte bistandsbehov.

 

Oversikt over boligene:

 • Omsorgsboliger, Ringveien 17: 16 leiligheter (kommunal tildeling)
 • Omsorgsboliger, Ringveien 21: 17 leiligheter (kommunal tildeling)
 • Drivatunet, Sunndalsøra: 19 leiligheter (borettslag)
 • Eldreboliger, Øksendal: 4 leiligheter (kommunal tildeling)
 • Bofelleskap, Ringvegen 19: 5 rom (kommunal tildeling)
 • Bofellesskap, Ringvegen 17: 5 leiligheter (kommunal tildeling)
 • Storøra bofellesskap, Storøra 8-10: 5 leiligheter (kommunal tildeling)
 • Keila bofellesskap, Sydøra 14: 5 leiligheter (kommunal tildeling)
 • Keila bofellesskap, 5 leiligheter (borettslag)

 

Slik søker du:

Bruk skjema for søknad om tjenester i pleie- og omsorgstjenesten

Fyll ut søknadskjema og beskriv dine behov.

Søknad sendes til:

Pleie- og omsorgstjenesten, Ringveien 13, 6600 Sunndalsøra

eller på e-post til: Postmottak.pleieomsorg@sunndal.kommune.no  
 

Hva skjer videre?

Før søknaden din blir behandlet, vil en saksbehandler komme på hjemmebesøk for å kartlegge ditt behov.

Saksbehandlere i pleie- og omsorgstjenesten tildeler boligene ut i fra de opplysningene som er innhentet.

 

Behandlingstid

Alle søknader behandles i henhold til gjeldene lov- og avtale verk.

Kontaktinformasjon

Pleie- og omsorgstjenesten
E-post
Telefon 71 69 90 00

På kveld gjelder disse telefonnumrene:

- Vakttelefon for hjemmesykepleien:  913 86 313

- Sunndal helsetun (korttidsavdelingen): 902 13 653

Tildelingsenheten
Mobil 901 78 403

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Sunndal helsetun, Ringvegen 13, Sunndalsøra