Fosterhjem

Fosterhjem er et privat hjem som tar vare på et barn eller en ungdom som for en periode ikke kan bo hos foreldrene sine. Fosterforeldrene har det daglige omsorgsansvaret.

Hvis du vil bli fosterforelder

Hvis du kjenner et barn som trenger et fosterhjem og som du ønsker å være fosterforeldre for, kan du ta kontakt med den kommunen som barnet bor i. 

Krav til fosterforeldre

Fosterforeldre skal samarbeide med barneverntjenesten og barnets familie. Det er nødvendig med god vandel og alminnelig god økonomi. Dere må ha tid og overskudd til å gi barnet et trygt og godt hjem.

Når du er fosterforelder

Du får opplæring i det å være fosterforelder. Før et barn flytter inn hos deg, møter du barnet og familien. Så lenge barnet bor hos deg får du oppfølging, råd og veiledning.

Fosterforeldre mottar en økonomisk godtgjørelse.

Nyttige lenker:

Barn som trenger fosterhjem

Bufdir fosterhjem Molde

Lokal fosterhjemtjeneste

Oppreisningsordning for tidligare barnevernsbarn i Møre og Romsdal

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Postadresse:
Interkommunal barneverntjeneste for Nesset, Sunndal og Tingvoll
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse:
Ellefstolgata 4, 6600 Sunndalsøra