Ettervern

Ettervern er et tilbud for unge voksne mellom 18 og 23 år som tidligere har hatt tiltak i barneverntjenesten frem til fylte 18 år. Tilbudet er frivillig.

Om tilbudet

Du blir i samråd med din kontaktperson i barneverntjenesten enig om hva etterverntilbudet skal innebære for deg. Hvor omfattende tilbudet er varierer etter behov og ønske.

Eksempler på etterverntiltak:

  • Rådgivning og veiledning
  • Oppfølging i bolig
  • Hjelp til å følge opp studier og praksis
  • Økonomisk støtte
  • Hjelp til koordinering av samarbeidsparter
  • Forlengelse av eksisterende tiltak; for eksempel at du kan fortsette å bo i fosterhjemmet ditt.

Hvis du ønsker tilbud om ettervern

Snakk med din kontaktperson i barneverntjenesten hvis du ønsker ettervern. Dersom du ikke har kontaktperson eller ikke vet hvem kontaktpersonen din er, ta kontakt med barnevernkontoret i din kommune.

Kontaktinformasjon

Barnevernstjenesten
Interkommunal barnevernstjeneste for Nesset, Sunndal og Tingvoll
E-post
Mobil 909 73 061

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00

Adresse

Postadresse:
Interkommunal barnevernstjeneste for Nesset, Sunndal og Tingvoll
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse:
Hovedkontor: Amfi, 2 etasje v/ siden av NAV, 6600 Sunndalsøra