Hovedbank

DNB Bank ASA er fra 1. november Sunndal kommunes nye hovedbank.

Kommunens nye driftskonto er 1506.83.49041

Dette kontonummeret skal benyttes i søknader om tilskudd, refusjoner og lignende.