Elektroniske fakturaer

Leverandører som sender faktura til Sunndal kommune, må etter 1. januar 2018 benytte EHF-faktura (elektronisk handelsformat). I alle våre nye avtaler/kontrakter vil dette være et krav. 

Fra 01.01.2018 vil fakturaer ikke bli behandlet manuelt. Fakturaer pr. mail og pr. post vil bli returnert til leverandør og således ikke bli betalt.

Hva er EHF-faktura?

  • EHF står for elektronisk handelsformat og er det valgte formatet for elektronisk faktura i det offentlige i Norge.

  • EHF er en standard for elektronisk utveksling av informasjon mellom oppdragsgiver og leverandør, uten direkte integrasjon mellom datasystemer. Den sender altså fakturainformasjonen direkte til vårt regnskapssystem. Vanlig e-faktura har ikke denne funksjonaliteten.

 

Hvordan komme i gang?

  • Ta kontakt med din leverandør av økonomisystem for å få tilrettelagt for å sende fakturaer i EHF-format.
  • Ta kontakt med din bankforbindelse, som kan tilrettelegge din nettbank for å sende elektronisk faktura.
  • Se informasjon på Anskaffelser.no


Fordeler for leverandørene

  • Raskere betaling – postgang og manuelle rutiner elimineres
  • Besparelser i form av papir, porto, automatiserte rutiner
  • Risiko for feil reduseres dramatisk (feiltasting og/eller tolkning ved skanning)
  • Mindre arbeid med purring
  • Miljøbesparende


Adresseinformasjon/forsendelses-ID

Vår fakturaadresse er vårt org.nr. 964 981 604 og vårt aksesspunkt er Visma.

 

Spørsmål

Har du spørsmål kan du sende dem til postmottak.okonomi@sunndal.kommune.no

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon 71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00 - 15.00

Karin Haugen
Økonomikonsulent
E-post
Mobil 900 21 507

Åpningstider

Mandag – fredag:
08.00–16.00 (1. september - 30. april)
08.00–15.00 (1. mai - 31. august)

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra