Sunndal brann- og feiervesen

Din trygghet - vårt mål

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Organisering

Sunndal kommune og brannvesenet er knyttet til Møre og Romsdal 110-sentral  som er lokalisert i Ålesund.

Beredskap

Sunndal brannvesen består av 16 brannkonstabler og 4 brannbefal. Vaktlagene er inndelt i fire vaktlag med dreiende vakt. Det er 5 personer på hvert vaktlag.

Vaktlagene gjennomfører lagøvelser hver uke i tillegg til fellesøvelser.

Forebyggende

  • Tilsyn med særskilte brannobjekt
  • Tilsyn der det håndteres brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndtering
  • Informasjon og opplæring overfor målgrupper
  • Drive informasjons- og motivasjonstiltak
  • Uttalelse i byggesak vedrørende branntekniske spørsmål 
  • Saksbehandling ved salg, oppbevaring og oppskyting av fyrverkeri

Feiervesen

Feiervirksomheten er en del av brannvesenets forebyggende arbeid.

Oppgavene til feieren er feiing og tilsyn med fyringsanlegg, saksbehandling, informasjon og motivasjon om riktig bruk av fyringsanlegg, røykvarslere og slokkeutstyr.

Kontaktpersoner brann og feiing
Kontaktpersoner brann og feiing
Navn / E-post Tittel Mobil
Eilif M Lervik Brannsjef 907 22 223
Steinar Hauglum Varabrannsjef 71691390 / 41693988
Tonje Myren Feiersvenn 468 33 985
Bjørn Hyldbakk Feiersvenn 917 40 127
Vakthavende brannsjef 917 80 100

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon 71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00 - 15.00

Steinar Hauglum
Varabrannsjef/feiermester
E-post
Mobil 416 93 988
Bjørn Hyldbakk
Feier
E-post
Mobil 917 40 127
Tonje Myren
Feiersvenn / feiing og tilsyn
E-post
Mobil 468 33 985

Åpningstider

Åpningstider 8.00 - 15.30

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Hovsvegen 34, Sunndalsørea