Nedgravde oljetanker

Et stort antall nedgravde oljetanker i hager og gårdsrom utgjør en risiko for forurensning til grunnen. Lekkasjer kan føre til store skader og høye kostnader.

Bestemmelser vedrørende nedgravde oljetanker er definert i Forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker, fastsatt av Miljøverndepartementet 31/01-1997.  

Fra 2020 er fyring med mineralolje for å varme opp boliger og andre bygg i hovedsak forbudt. Oljetanken din bør dermed helst tømmes, rengjøres, graves opp og deponeres på godkjent mottak innen utgangen av 2019. Alternativt kan den tømmes, rengjøres på stedet og fylles med masse. 

Ettersom Sunndal kommune ikke har lokal forskrift tilknyttet nedgravde oljetanker, er det tankeier selv som må vurdere og avgjøre om tankens tilstand og potensiale for forurensning under tanken tilsier at den bør graves opp eller om den kan bli liggende og fylles igjen.

Tanken må uansett tømmes og rengjøres av et firma som har kompetanse og utstyr til å utføre jobben uten at det oppstår fare for forurensning. Framgraving av tanken før tanksaneringsfirma ankommer, kan du gjøre selv. Dette bør gjøres i samråd med den innleide aktøren som skal tømme og fjerne tanken.

Det er mange firma som kan ta på seg tømming, rengjøring og sanering av tanken din. Noen av disse er: 

Nortank

Veglo

Børstad

Norsk Gjenvinning

Miljødirektoratet har laget en oversikt over ofte stilte spørsmål om nedgravde oljetanker. Her finner du svar på det meste av det du lurer på når det gjelder forbudet og sanering av oljetanken din.

Kontaktinformasjon

Grete Marie Trædal
Teknisk planlegger
E-post
Mobil 908 90 177

Åpningstider

Åpningstider mandag - fredag:

Rådhuset: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

Sentralbord: 09.00 - 15.00

Servicekontor: 10.00 - 14.00

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april