Takstiger er huseieres ansvar

Det er huseierens ansvar å påse at husstiger/takstiger er i overensstemmelse med forskriftene.

Husk, det kan lett skje ulykker i forbindelse med feiing!

- Takstigen skal være av varige materialer og typegodkjent. Ikke trestige!

- Takstigen monteres inntil skorstein. Hvis det ikke er mulig, må takbru monteres.

- Feierplatt/feierluke monteres hvis høyde på pipa over taker over 1,2 meter i fremkant.

- Husstigen skal rekke ovenfor takskjegget. Ikke trestige!

- Sklisikring kreves hvis høyde på veggen opp til gesims er over 5 meter. Monteres til side for fotenden på takstigen.

- Feiing blir ikke utført hvis stige/takstige ikke er godkjent.

- Godkjent takstige skal være fastskrudd/boltet til takets bærende konstruksjon.


Er du i tvil: Kontakt feiervesenet. Husk det er ditt ansvar!