Akutt forurensning

IUA Nordmøre. 

Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing.

Beredskap for å verne det ytre miljø mot forurensing, og redusere eksisterende forurensing.

Klikk for stort bilde

Ved akutt forurensing kontaktes Sunndal brannvesen.
Dagtid: 71 69 90 00, utenom arbeidstid: 71 67 10 00.                    
Akutt forurensning kan også meldes rett til 110-sentralen ved å ringe tlf. 110.

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon 71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00 - 15.00

Steinar Hauglum
Varabrannsjef/feiermester
E-post
Mobil 416 93 988

Åpningstider

Åpningstider 8.00 - 15.30