Bålbrenning

Klikk for stort bildeSkogbrann plakatKlikk for stort bildeSkogbrann helikopter

Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle ting som representerer en brannfare utendørs under slike forhold eller på slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokt.

Søknad om bålbrenning

Annen brenning enn nevnt i foregående ledd i eller i nærheten av skogsmark er forbudt uten brannsjefens tillatelse i tiden 15. april - 15. september. Alle større bål må du uansett tid på året søke brannvesenet om.

Søknad om slik tillatelse finnes du på kommunes fremside under Skjema.                 

Vi gjør også oppmerksom på faren ved bruk av engangsgriller. Etter bruk må disse avkjøles og tas med til godkjent avfallsdunk, slik at de hverken representerer en brannfare eller en forurensing.                                                                  

Brenning av avfall er forbudt. Avfall fra private skal leveres i kommunens innsamlingssystem eller (gratis) på Sunndal miljøstasjon (Franzefoss).  Avfall fra næringsvirksomhet skal leveres til godkjent mottak, f.eks. miljøstasjonen.

Forurensningsforskriften.

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon 71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00 - 15.00

Steinar Hauglum
Varabrannsjef/feiermester
E-post
Mobil 416 93 988

Åpningstider

Åpningstider 8.00 - 15.30