Arrangement og overnatting

Hydro cup logo - Klikk for stort bildeHydro cup logoUng Barbara Arbuthnott - Klikk for stort bildeUng Barbara ArbuthnottÅpning kulturfestivalen - Klikk for stort bildeÅpning kulturfestivalenKulturfestivalen - nye folk inn - Klikk for stort bildeKulturfestivalen - nye folk inn

 

 

Tiltak ved store arrangement

Den ansvarlige for store arrangementer, utstillinger, forestillinger, møter og andre tilstelninger skal i god tid før arrangementet sende melding til lokal tilsynsmyndighet, dersom arrangementet skal avholdes i et byggverk eller på et område som normalt ikke benyttes til denne type arrangementer.

Ved melding om arrangementer kan kommunen kreve de opplysninger som er nødvendige for å vurdere faren for brann, og fastsette de nødvendige brannsikringstiltak og begrensninger, herunder krav til ansvarshavende arrangør.

 

Se veileder for sikkerhet ved store arrangementer.

Kontaktinformasjon

Steinar Hauglum
Varabrannsjef/feiermester
E-post
Mobil 416 93 988
Sunndal kommune
E-post
Telefon 71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00 - 15.00

Åpningstider

Åpningstider 8.00 - 15.30