Tilskudd til hjemmekompostering

Sunndal kommune har innført tilskuddsordning for hjemmekompostering. Vi ønsker å motivere til gjenvinning av avfall, og kompostering av matrester og annet organisk avfall kan redusere avfallsmengden din med ca. 20 %.

Dette kan du få

Du kan få kr. 1.000,- i tilskudd til innkjøp av kompostbinge, evt. innkjøp av materialer dersom du ønsker å bygge bingen selv.

I tillegg får du 20 % avslag i renovasjonsavgiften i de påfølgende årene, men ikke det året du fikk innvilget tilskudd til innkjøp.

Slik får du tilskudd

Ta kontakt med servicekontoret og inngå kontrakt om hjemmekompostering. Du må kunne dokumentere at kompostbingen som er anskaffet/bygget er godkjent til formålet.

Godkjent kompostbinge får du kjøpt ved f.eks. byggevareforretninger, Mekk og Felleskjøpet. Sunndal kommune har også en type kompostbinge for salg.

Kravene til godkjent binge er i hovedsak at den skal ha:

  • fast, hard og glatt innside
  • minst 5 cm isolasjon
  • fuglesikkert lokk
  • rottesikker bunn

Dersom du ønsker å bygge kompostbingen selv, kan du laste ned tegning (PDF, 38 kB) som beskriver hvordan den skal bygges, eller ta kontakt med servicekontoret for å få papirutgaven.

Les mer om renovasjonsgebyrer.

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Mobil 71 69 90 00

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra