Når hentes avfallet

Hentetider for avfallet ditt finner du i tømmekalenderen for Sunndal kommune.

Tømmekalender 1. halvår 2018
 

Du kan også finne informasjon om tømming/henting i NIR-appen.
Laster du ned appen, får du varsel om tømming på telefonen.

Informasjon om kostnader for tjenestene vår innen renovasjon finner du i Renovasjonsgebyrer.

Kontaktinformasjon

Øyvind Gjøvik
Oppsynsmann veg, park og renovasjon
E-post
Telefon 71 69 92 16
Mobil 917 61 104
Grete Marie Trædal
Teknisk planlegger
E-post
Telefon 71 69 92 37
Mobil 908 90 177

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00