Når hentes avfallet

Hentetider for avfallet ditt finner du i tømmekalenderen for Sunndal kommune.

Tømmekalender 1. halvår 2019

 

Du kan også finne informasjon om tømming/henting i NIR-appen.
Laster du ned appen, får du varsel om tømming på telefonen.

Informasjon om kostnader for tjenestene vår innen renovasjon finner du i Renovasjonsgebyrer.

Kontaktinformasjon

Emil Bråten
Oppsynsmann veg, park og renovasjon
E-post
Mobil 982 10 382
Grete Marie Trædal
Teknisk planlegger
E-post
Telefon 71 69 90 00
Mobil 908 90 177

Åpningstider

Mandag–fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)