Innsamling av farlig avfall

Du kan ikke kaste farlig avfall i vanlige dunker eller containere.

Hva er farlig avfall?

Om avfall som regnes som farlig slippes ut i naturen kan det forgifte drikkevannet eller maten vår (planter, fisk og dyr), slik at vi også blir forgiftet. Farlig avfall kan påvirke arveanleggene våre og forårsake kreft, misdannelser og fosterdød. Det betyr at alt som har faresymbol, slik som giftig, brannfarlig, etsende osv., er farlig avfall.

Her er noen eksempler:

 • impregnert trevirke
 • asbest
 • isolerglassruter
 • isolasjon
 • batterier 
 • leker som bruker batterier
 • spraybokser
 • lakk, neglelakk, lim og maling
 • mobiltelefoner, fotoapparat og PC-utstyr
 • blinkesko
 • løsemidler
 • plantevernmidler
 • spillolje
 • drivstoff
 • fyringsolje

 

Her kan du levere farlig avfall

Du kan levere alle typer farlig avfall til Sunndal miljøstasjon / Franzefoss Gjenvinning AS.

Du kan også levere farlig avfall til aksjonen for innsamling av farlig avfall og småelektriske artikler fra husholdningene. Innsamlingen arrangeres av Veglo Miljøservice AS i samarbeid med NIR

Det sendes ut informasjon i postkassene til alle husstander noen få dager før innsamlingen skal foregå.

Hentesteder er:

 • Ålvundfjord: ved butikken
 • Ålvundeid: ved butikken
 • Øksendal: P-plass ved kirka
 • Grøa: ved samfunnshuset
 • Gjøra: ved butikken

NB! Det er ikke tillatt å sette igjen farlig avfall før bilen ankommer plassen.

Hva koster det?

Alle husholdninger kan levere gratis, både til Sunndal miljøstasjon og til Veglo Miljøservice AS sin innsamlingsaksjon. Plast og batterier fra landbruk og næring kan også leveres gratis, mens andre typer avfall må det betales for.

Kontaktinformasjon

Sunndal miljøstasjon / Franzefoss Gjenvinning AS
Industrivegen 5, 6600 Sunndalsøra
Telefon 71 69 97 50
Emil Bråten
Oppsynsmann veg, park og renovasjon
E-post
Mobil 982 10 382

Åpningstider

Åpningstider for privatkunder:           tirsdag og torsdag  kl 15.30 - 20.00

Åpningstider for næringskunder:     mandag - fredag     kl 07.30 - 15.30