Hytterenovasjon

Det er innført renovasjonsordning for fritidsboliger i Sunndal kommune.

Hvem er med i ordningen?

Dersom du har en bygning som er definert som fritidsbolig (inkl. setrer som er i bruk som hytter), må du betale hytterenovasjon. Seter som er i bruk som del av ordinær gårdsdrift inngår ikke.

Unntak

  • Bygninger som er mindre enn 15 m2
  • Hytter som ligger lenger enn 2 km unna kjørbar sommerveg
  • Bygninger som ikke har kjøkkenbenk eller sengeplasser

 

Hva koster det?

Se Renovasjonsgebyrer for priser.

Levering av avfall

Kommunen har etablert fellespunkt med dunker (evt. containere) for restavfall og papp/papir. Disse er merket «Hytterenovasjon». Dersom du ikke har noen naturlig tilknytning til noen av disse, kan du bruke eksisterende returpunkter for husholdningsavfall.

Klikk på områdene for å få opp kart som viser plassering av dunker/containere.

 

Andre ordninger

Betaler du for hytterenovasjon i Sunndal kommune, kan du også levere grovavfall og diverse annet avfall til Sunndal mljøstasjon / Franzefoss Gjenvinning AS

Du kan også benytte returpunkter for glass og metall. Disse finnes på flere steder rundt om i kommunen.

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Mobil 71 69 90 00
Emil Bråten
Oppsynsmann veg, park og renovasjon
E-post
Mobil 982 10 382

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00