Hva skjer med avfallet mitt?

Mange av de avfallsfraksjonene du sorterer ut, blir resirkulert til nye og spennende produkter. 

Hva skjer med avfallet mitt?

Informasjon om innsamling og behandling av alle typer avfall kan du blant annet finne på sortere.no. Her kan du klikke deg innpå den avfallstypen du ønsker å vite mer om.

Restavfall

Restavfall fra husholdningene i NIR-kommunene fraktes til forbrenningsanlegg som omdanner energien i avfallet til strøm og varme. Avfallet blir stort sett kjørt til Ålesund og Trondheim.

Plast

Plasten sendes til Tyskland hvor den blir sortert etter type. Brukt plastemballasje kan gjenvinnes til ny plastemballasje, til andre produkter eller til brensel. Her er noen eksempel på produkter som lages av gjenvunnet plast:

  • bygningsmaterialer
  • støyskjermer
  • ryggsekker 
  • fleece-klær
  • bagger
  • liggeunderlag

 

Papp og papir

Papir og papp fraktes til sorteringsanlegg hvor man maskinelt skiller de ulike papirkvalitetene fra hverandre f.eks. aviser, hvitt papir, kartong, bølgepapp osv.

Så blir de enkelte papirkvalitetene fraktet til ulike gjenvinningsfabrikker rundt om i Norge og Sverige hvor de blir til nytt papir og papp. For eksempel blir aviser og ukeblader (dette tilsvarer ca. 70% av det vi samler inn av papir og papp) levert til Norske Skogs fabrikk på Skogn i Nord-Trøndelag hvor det blir til nytt avispapir.

Glass og metall

Glass- og metallemballasje fraktes til Syklus sitt sorteringsanlegg utenfor Fredrikstad, hvor glass og de ulike metallene (aluminium, jern osv.) skilles fra hverandre. Metallet smeltes om til nye metallprodukter og glasset blir til nye flasker, glass eller til Glava-isolasjon. Det finnes også nye produkter som "glassbetong" og "skumglass".

Klær, sko og tekstiler

Det er Fretex Midt-Norge AS (Frelsesarmeen) som står for håndtering av tekstiler for gjenbruk og gjenvinning i NIR-området. Klær, sko og tekstiler fraktes til Fretex i Trondheim, hvor alt sorteres etter størrelser og typer. Fretex selger noe i egne butikker rundt om i Norge. Dette dekker Frelsesarmeens kostnader med å sende det øvrige til u-hjelpsprosjekter og lignende rundt om i verden.

Klær som leveres til Sunndal milljøstasjon / Franzefoss Gjenvinning AS, hentes av Marys venner.

EE-avfall (elektrisk)

EE-avfallet kjøres til gjenvinningsbedrifter rundt om i landet. Her blir produktene plukket fra hverandre. Noe av EE-avfallet blir resirkulert, slik som plast og metall, mens andre deler inneholder f.eks. tungmetaller og blir behandlet som farlig avfall. Noen deler brukes om igjen. For eksempel kan minnebrikker fra utrangerte datamaskiner brukes om igjen i elektroniske leker.

Farlig avfall

Farlig avfall er mange forskjellige stoffer. Noen renses og brukes om igjen, noen brennes/destrueres i spesialovner, andre nøytraliseres gjennom kjemiske prosesser. Det finnes flere bedrifter som tar hånd om farlig avfall i Norge.

Asbest emballeres og graves ned på spesielle avmerkede deponi. På denne måten er man sikker på at asbesten ikke lekker ut i naturen og at ingen ved en tilfeldighet kommer borti asbesten og risikerer kreft.

Slam fra septiktank/slamavskiller

Slammet fraktes til komposteringsanlegg på Vestnes. Kompostjorda kan brukes i grøntområder som jordforbedringsmiddel.

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon 71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00 - 15.00

Emil Bråten
Oppsynsmann veg, park og renovasjon
E-post
Mobil 982 10 382

Åpningstider

Åpningstider 8.00 - 15.30