Hageavfall - et problem for naturen?

Hageavfallshauger er perfekte yngleplasser for skadedyr som brunsnegler, fluer og rotter.

Det beste er derfor om du etablerer et egnet sted på egen eiendom for kompostering av eget hageavfall.

Hvorfor kan hageavfall bli et problem for naturen?

Hageavfall som dumpes i friområdene regnes som forsøpling på samme måte som dumping av annet avfall. Mange regner med at hageavfallet råtner og forsvinner av seg selv, og synes kanskje derfor at det ikke er så farlig å dumpe "grøntavfall" i grønne områder. Det går jo bare tilbake til grønt? 

Så er ikke tilfelle! Hageavfallshauger er nemlig perfekte yngleplasser for skadedyr som brunsnegler, fluer og rotter. Det gir også risiko for spredning av plantesykdommer og fører til uønsket spredning av en del hageplanter. Dette kan igjen føre til at hjemlige arter blir utkonkurrert og at biologisk mangfold går tapt.

Slik kan du bidra

  • Ikke kast hageavfall i grøntområder! Friområder er innbyggernes felles hage, der vil vi ikke ha skjemmende søppel.
  • Hageavfall leveres gratis på Miljøstasjonen. 
  • Slå dere sammen med hele nabolaget og lei en hageavfallscontainer om våren og høsten. 
  • Komposter hageavfallet om du har nok plass. Hageavfall er en ressurs som ved riktig behandling kan bli et fint jordforbedringsmiddel til kjøkkenhagen eller blomsterbedene dine. OBS! Svartelista arter som kan spre seg , som for eksempel parkslirekne, lupiner og fagerfredløs, syrin og rynkerose (vist øverst på siden), skal ikke kastes i hagekomposten!
  • Sjekk i denne oversikten (PDF, 34 kB) hva du har lov til å plante ut i henhold til Forskrift om fremmede organismer.  

Klikk for stort bildeEksempler svartelistede hageplanter

Bekjempelse av svartelista arter

Har du svartelista arter i eller rett utenfor hagen som du ønsker å bli kvitt, kan du finne mye informasjon om bekjempelsesmetoder på nett. Små mengder kan pakkes inn og legges i restavfallet.

Større mengder legges i sekker og leveres til Sunndal miljøstasjon / Franzefoss Gjenvinningsstasjon AS. Ta kontakt med betjeningen for å få anvist sted for levering! Om mindre mengder uønskede arter følger med til hageavfallsmottaket, gjør det likevel mindre skade der enn spredt i naturen.

Du finner mye nyttig informasjon på Miljødirektoratets hjemmesider.

Kontaktinformasjon

Sunndal miljøstasjon / Franzefoss Gjenvinning AS
Industrivegen 5, 6600 Sunndalsøra
Telefon 71 69 97 50
Grete Marie Trædal
Teknisk planlegger
E-post
Mobil 908 90 177

Åpningstider

Åpningstider for privatkunder:           tirsdag og torsdag  kl 15.30 - 20.00

Åpningstider for næringskunder:     mandag - fredag     kl 07.30 - 15.30