Vanngebyrer

Alle priser er inkludert 25 % merverdiavgift.

Vanngebyrer 2020

Kommunestyret vedtok 12.12.19 økning i kommunale årsgebyrer for vannforsyning med 5,6 % for 2020, mens engangsgebyr er uendret.

Gebyrene er de samme for hytter som for boliger.

Gebyr for behandling og levering av drikkevann består av en fast del og en variabel/stipulert del.

Årsgebyr basert på bruksareal

De fleste abonnenter betaler en fast del og en stipulert del som er basert på byggets bruksareal.

Abonnenter, stipulert etter bruksareal Beløp, kr per år (kr) Kostnad per år (kr)
Fast del 1 161  
Stipulert del, bruksareal mellom 0 – 80 m2 701 1 862
Stipulert del, bruksareal mellom 81 – 275 m2 2 561 3 722
Stipulert del, bruksareal mellom 276 – 450 m2 4 423 5 584

 

Årsgebyr basert på faktisk forbruk

Abonnenter med vannmåler betaler en fast del og en variabel del som er basert på faktisk forbruk:

Abonnenter, med vannmåler Beløp, kr per år Kostnad per år
Fast del       kr 1 161  
Variabel del, abonnenter med vannmåler 16,83 kr per m3 Forbruksavhengig
Priseksempel: forbruk av 100 m3 vann per år: kr 1 683 kr 1 683

 

Tilknytningsgebyrer/engangsgebyrer

Tilknytning til kommunal vannledning:       kr 30 per m2 bruksareal

Minimums- og maksimumsgebyrer:

Type bygning/eiendom

Minimum Maksimum
For boligeiendom/hytter kr 4000  
For annen bebyggelse kr 8000 kr 50 000
For driftsbygninger i jordbruk   kr 10 000

 

Særskilte gebyrer

Gebyr for plombering, stengning og gjenåpning av vanntilførsel er kr 1 200.

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon 71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00 - 15.00

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april