Vanngebyrer 2023

Gebyrer for 2023 ble vedtatt av kommunestyret 14.12.2022. 

Alle priser er inkludert 25 % merverdiavgift.

Vanngebyrer

Gebyrene er de samme for hytter som for boliger.

Gebyr for behandling og levering av drikkevann består av en fast del og en variabel/stipulert del.

Årsgebyr basert på bruksareal

De fleste abonnenter betaler en fast del og en stipulert del som er basert på byggets bruksareal.

Årsgebyr basert på bruksareal
Abonnenter, stipulert etter bruksareal Beløp, kr per år Kostnad per år (kr)
Fast del 1 627,-  
Stipulert del, bruksareal mellom 0 – 80 m2 993,- 2 620,-
Stipulert del, bruksareal mellom 81 – 275 m2 3 595,- 5 222,-
Stipulert del, bruksareal mellom 276 – 450 m2 5 914,- 7 541,-

 

Årsgebyr basert på faktisk forbruk

Abonnenter med vannmåler betaler en fast del og en variabel del som er basert på faktisk forbruk:

Årsgebyr basert på faktisk forbruk
Abonnenter, med vannmåler Beløp, kr per år Kostnad per år (kr)
Fast del      1 627,-  
Variabel del, abonnenter med vannmåler 23,7 kr per m3 Forbruksavhengig
Priseksempel: forbruk av 100 m3 vann per år: 2 370,- 3 997,-


For næringskunder og større bofellesskap vektes fast del slik i forhold til forbruk:  
0-200 m3 = 1  
201-500 m= 2 
501-2000 m3 = 3 
2001-5000 m3 = 5  
> 5000 m3 = 10 
 

Tilknytningsgebyrer/engangsgebyrer

Tilknytning til kommunal vannledning:       kr 35 per m2 bruksareal

Minimums- og maksimumsgebyrer:

Tilknytningsgebyrer/engangsgebyrer

Type bygning/eiendom

Minimum (kr) Maksimum (kr)
For boligeiendom/hytter 4 500,-  
For annen bebyggelse 9 000,- 55 000,-
For driftsbygninger i jordbruk   12 000,-

 

Særskilte gebyrer

Gebyr for plombering, stengning og gjenåpning av vanntilførsel er kr 1 320.

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon 71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00–15.00

Monica Nygård
Økonomikonsulent
E-post
Mobil 90 27 36 88

Åpningstider

Åpningstider rådhuset
Mandag–fredag kl: 09.00–15.00