Utkjøring av hjelpemidler

Betalingssats 2020

Egenbetaling for utkjøring fra kommunalt hjelpemiddellager: kr 268,-