Utkjøring av hjelpemidler

Betalingssats 2021

Egenbetaling for utkjøring fra kommunalt hjelpemiddellager: kr 276,-