Treningsleilighet

Betalingssats 2020

Egenbetaling for treningsleilighet er kr 206,- pr. døgn.