Torgplasser

Leiepriser

Leiepriser torgplass
Priskategori Uten strøm, bosatt i Sunndal Med strøm, bosatt i Sunndal Uten strøm, utenfra Sunndal Med strøm, utenfra Sunndal
En dag kr 105,- kr 145,- kr 125,- kr 165,-
Årspris kr 6 100,- kr 8 150,- kr 7 150,- kr 10 200,-

Avgiften er beregnet for et areal på ca. 30 m2.

For juletresalg for et areal på ca. 50 m2.

Utstillere som får spesiell tillatelse til å bruke større deler av plassen, betaler kr 500 pr. tillatelse.

Se informasjon om leie av torgplass