Slamtømmegebyr

Gebyr for slamtømming 2020

Kommunestyret vedtok 12.12.19 reduksjon i årsgebyr for tømming av private slamavskillere med  5 % fra 2019 til 2020.

Alle gebyrer er inkludert 25 % merverdiavgift.

Fra 2020 vil slamgebyret bli fakturert fra det nye selskapet ReMidt IKS direkte til abonnentene.
 

Årsgebyr for tømming av private slamavskillere

Tanker inntil 6 m3 - helårsboliger - tømming hvert andre år kr 1 387
Tanker inntil 6 m3 - fritidsboliger - tømming hvert fjerde år kr    693

For tanker større enn 6 m3 skal det betales et ekstra gebyr på kr 312 per m3 per tømming.

Bolig- og fritidseiendommer tilknyttet fellesanlegg og boligeiendommer med ekstra stort enkeltanlegg betaler minstegebyr tilsvarende volumgruppe 0 - 6 m3.

Gebyr for ekstra tømming av slamavskiller per tømming / tur

Tanker inntil 6 m3 kr 2 918
Tillegg for volum ut over 6 m3  (kostnad per kubikk) kr    312

 

Gebyr for tømming av utedo / mulldo:

Pris for oppmøte, spyling og tømming:                                                    kr    1 480

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon 71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00 - 15.00

Grete Marie Trædal
teknisk planlegger
E-post
Mobil 908 90 177

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april