Slamtømmegebyr

Ale priser er inkludert 25 % merverdiavgift.

Gebyr for slamtømming 2019

Kommunestyret vedtok 13.12.18 reduksjon i årsgebyr for tømming av private slamavskillere med 11,0 % for 2019

Tømmegebyr kreves inn som et fast årlig gebyr.

Årsgebyr for tømming av private slamavskillere:

Tanker inntil 6 m3 - helårsboliger - tømming hvert andre år

kr 1 321

Tanker inntil 6 m3 - fritidsboliger - tømming hvert fjerde år       

kr    660

For tanker større enn 6 m3 skal det betales et ekstra gebyr på kr 297 per m3 per tømming.

Bolig- og fritidseiendommer tilknyttet fellesanlegg og boligeiendommer med ekstra stort enkeltanlegg betaler minstegebyr tilsvarende volumgruppe 0 - 6 m3.

Gebyr for ekstra tømming av slamavskiller per tømming / tur:

Tanker inntil 6 m3

kr 2 779

Tillegg for volum ut over 6 m3  (kostnad per kubikk)

kr    297

 

Gebyr for tømming av utedo / mulldo:

Pris for oppmøte, spyling og tømming:                                                    kr    1 480

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon 71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00 - 15.00

Grete Marie Trædal
Teknisk planlegger
E-post
Mobil 908 90 177

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april