Slamtømmegebyr

Slamtømmegebyrene er felles for alle kommunene i ReMidt, men vedtas av det enkelte kommunestyre.

Gebyrer for 2023 ble vedtatt av kommunestyret 14.12.2022. 

Se oversikt over gebyrene på ReMidt sine sider.

Slamtømmegebyret faktureres fra ReMidt IKS direkte til abonnentene.

Spørsmål vedrørende renovasjonsordningene rettes til ReMidt, www.remidt.no

 

Påslag ved tilleggstømminger og ekstraordinære forhold

Der tømming på grunn av forhold på abonnentens side ikke skjer etter fastsatt tømmeplan, eller der forholdene ved adkomsten eller anlegget tilsier det, gjelder påslag i samsvar med slamforskriftens § 3-3

Sunndal kommunestyre vedtok i K-sak 79/20 den 21.10.2020, å innføre "Felles forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg mv. og bestemmelser om betaling av gebyr - ReMidt IKS." Denne er vedtatt i alle medlemskommunene.

Kontaktinformasjon

ReMidt IKS
E-post
Telefon 72 48 37 00