SFO - betalingssatser

Satsene for opphold i SFO  fra 01.01.20:

Opphold

Satser

SFO-plass pr. måned kr 1300 / mnd
Opphold heldagstilbud på skolefrie dager Tillegg   kr  150 / dag
Tilsynsordning i juli kr 1500 / uke

 

Søskenmoderasjon

Det innvilges søskenmoderasjon tilsvarende 30 % for barn nummer 2. For søsken nummer 3 eller flere, gis det 50 % moderasjon. Dersom barna har tilbud med ulik betalingssats regnes høyeste sats som barn nummer 1, nest høyeste som barn nummer 2 osv. For trillinger innvilges moderasjon slik at det for barn nummer 2 gis moderasjon tilsvarende 30 % og for barn nummer 3 gis fritak. Moderasjonsordningen gjelder også for søsken i barnehage.
Søknad om søskenmoderasjon er en del av søknad om SFO-plass.

Redusert foreldrebetaling

Redusert foreldrebetaling gis til husholdninger hvor SFO-pris utgjør mer enn 6% av husholdningens samlede inntekt.

Ordningen gjelder elever på 1. og 2. årstrinn. 

Søknadsfrist

For SFO-året 2020/21 er søknadsfristen 1. september.

Søknader som kommer inn etter fristen behandles fortløpende.

Gyldighet av vedtak

Vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder fra den første hele måneden etter at kommunen mottar søknaden din, og for det aktuelle SFO-året.

Du må altså sende ny søknad hvert år.

Slik søker du 

Se nærmere informasjon og søkerveiledning

Kontaktinformasjon

Gjertrud Bruseth
Rådgiver
E-post
Mobil 915 71 976

Arbeidstid: mandag - onsdag 08 - 14

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra