SFO - betalingssatser

Satsene for opphold i SFO endres fra 01.01.20:

Opphold

Satser

SFO-plass pr. måned kr 1300 / mnd
Opphold heldagstilbud på skolefrie dager Tillegg   kr  150 / dag
Tilsynsordning i juli kr 1500 / uke

 

Søskenmoderasjon

Det innvilges søskenmoderasjon tilsvarende 30 % for barn nummer 2. For søsken nummer 3 eller flere, gis det 50 % moderasjon. Dersom barna har tilbud med ulik betalingssats regnes høyeste sats som barn nummer 1, nest høyeste som barn nummer 2 osv. For trillinger innvilges moderasjon slik at det for barn nummer 2 gis moderasjon tilsvarende 30 % og for barn nummer 3 gis fritak. Moderasjonsordningen gjelder også for søsken i barnehage.
Søknad om søskenmoderasjon er en del av søknad om SFO-plass.

Redusert foreldrebetaling

Redusert foreldrebetaling gis til husholdninger hvor SFO-pris utgjør mer enn 6% av husholdningens samlede inntekt.
 

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon 71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00 - 15.00

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra