Separate avløpsanlegg

Gebyrer tilknyttet saksbehandling og kontroll/tilsyn etter forurensingsregelverket:

Gebyr for saksbehandling og kontroll/tilsyn etter forurensingsregelverket
Gebyrtype (jf. forurensningsforskriften) Gebyr 2022 (kr)
§ 2-2 Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider
Saksbehandlingsgebyr 15 000
Kontrollgebyr, 0-500 m2, per tiltak 5 000
Kontrollgebyr, 500-10 000 m2, per tiltak 12 000
Kontrollgebyr, over 10 000 m2 23 000
§ 3-2 Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann
Utslipp fra avløpsanlegg, inntil 12 pe 4 000
Utslipp fra avløpsanlegg, 14-50 pe 6 000
Endringstillatelse 5 000
§ 3-3 Kontroll/tilsyn av anlegg med utslipp
Årsgebyr for kontroll/tilsyn 400
§ 4-2 Kontroll/tilsyn med utslipp av avløpsvann fra mindre tettbebyggelse
Saksbehandlingsgebyr 20 000
Endringstillatelse 5 000
§ 5-2 Søknad om utslipp/påslipp av oljeholdig avløpsvann
Saksbehandlingsgebyr 5 000
§ 5-3 Kontroll/tilsyn med utslipp/påslipp av oljeholdig avløpsvann
Årsgebyr for kontroll/tilsyn 400
§ 6-2 Søknad om utslipp/påslipp av fettholdig avløpsvann
Saksbehandlingsgebyr 5 000
§ 6-3 Kontroll/tilsyn med utslipp/påslipp av fettholdig avløpsvann
årsgebyr for kontroll/tilsyn 400