Separate avløpsanlegg

Gebyrer tilknyttet saksbehandling og kontroll/tilsyn etter forurensingsregelverket:

Gebyr for saksbehandling og kontroll/tilsyn etter forurensingsregelverket
Hjemmel forurensningsforskriften Gebyrtype Pris 2023 (kr)
§ 2-2 Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider Saksbehandlingsgebyr 18 600
Kontrollgebyr, 0-500 m2, per tiltak 6 200
Kontrollgebyr, 500-10 000 m2, per tiltak 14 880
Kontrollgebyr, over 10 000 m2 28 520
§ 3-2 Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Utslipp fra avløpsanlegg, inntil 12 pe 4 960
Utslipp fra avløpsanlegg, 14-50 pe 7 440
Endringstillatelse 6 200
§ 3-3 Kontroll/tilsyn av anlegg med utslipp Årsgebyr for kontroll/tilsyn 500
§ 4-2 Kontroll/tilsyn med utslipp av avløpsvann fra mindre tettbebyggelse Saksbehandlingsgebyr 24 800
Endringstillatelse 6 200
§ 5-2 Søknad om utslipp/påslipp av oljeholdig avløpsvann Saksbehandlingsgebyr 7 440
§ 5-3 Kontroll/tilsyn med utslipp/påslipp av oljeholdig avløpsvann Årsgebyr for kontroll/tilsyn 500
§ 6-2 Søknad om utslipp/påslipp av fettholdig avløpsvann Saksbehandlingsgebyr 5 000
§ 6-3 Kontroll/tilsyn med utslipp/påslipp av fettholdig avløpsvann årsgebyr for kontroll/tilsyn 500