Renovasjonsgebyrer

Renovasjonsgebyrer 2020

Kommunestyret vedtok 12.12.19 økning i kommunale gebyrer for renovasjon med 10 % for 2020.

Alle priser er inkludert 25 % merverdiavgift.

Fra 2020 vil renovasjonsgebyret bli fakturert fra det nye selskapet ReMidt IKS direkte til abonnentene.

Spørsmål vedrørende renovasjonsordningene rettes til ReMidt, www.remidt.no

 

Husholdningsgebyr

Husholdningene betaler gebyr etter størrelsen på restavfallsbeholderen, henting hver 14. dag:       

Størrelse på dunk (l) Pris (kr)
80 2 130
140 3 552
240 5 862
370 9 237
660 16 520

 

Byttegebyr

Gebyr for bytting av beholdere kr 300,- (uendret)
Byttegebyret faktureres fortløpende, uavhengig av øvrige kommunale avgifter.
 

Fritidseiendommer

Årsgebyr for fritidseiendommer – ordinær sats (35%) kr 1 243
Årsgebyr for fritidseiendommer – lav sats (20%) kr    710

 

Hjemmekompostering

Det gis 20% rabatt på årsgebyret for abonnenter som inngår avtale om hjemmekompostering. Dette gjelder også for de som benytter Bokashi.

Det gis tilskudd til kjøp av kompostbinge med inntil kr 1000,-. Det gis ikke tilskudd til kjøp av Bokashi-utstyr.  
                                 

Transport langs offentlig veg

Det gis 20% rabatt på årsgebyret for abonnenter som må transportere avfallet langs offentlig veg.
 

Restavfallssekk

Årsgebyr restavfallssekker, henting hver 14. dag kr 2 536
Pris for ekstra restavfallssekker, solgt fra lager eller servicekontor kr 93 per sekk

 

Tøybleier

Abonnenter som inngår avtale om bruk av tøybleier for bleiebarn, gis et engangstilskudd kr 1.500,- pr. bleiebarn.
                                 

Grovavfall fra private husholdninger

Enkeltleveranser inntil 500 kg pr gang kan leveres gratis til Sunndal Miljøstasjon.

Grovavfall fra andre betales til Franzefoss Gjenvinning AS etter graderte satser for fraksjoner levert Sunndal Miljøstasjon.
              

Næringskunder

Fra 1.1.20 er det ReMidt IKS som har ansvar for næringskunder, og det er Retura som vil ha det praktiske ansvaret.

Se informasjon på  www.retura-st.no 
 

Kontaktinformasjon

ReMidt IKS
E-post
Telefon 72 48 37 00