Renovasjonsgebyrer

Renovasjonsgebyrer 2022

Kommunestyret vedtok 15.12.21 økning i kommunale gebyrer for renovasjon for 2022 med 18,2 % for boligabonnentene og 20,9 % for fritidsabonnentene. 

Se oversikt over gebyrene på ReMidt sine sider.

Renovasjonsgebyret faktureres fra ReMidt IKS direkte til abonnentene.

Spørsmål vedrørende renovasjonsordningene rettes til ReMidt, www.remidt.no

 

Næringskunder

ReMidt IKS har ansvar for næringskunder, og det er Retura som har det praktiske ansvaret.

Se informasjon på  www.retura-st.no 
 

Kontaktinformasjon

ReMidt IKS
E-post
Telefon 72 48 37 00