Renovasjonsgebyrer

Alle priser er inkludert 25 % merverdiavgift.

Renovasjonsgebyrer 2019

Kommunestyret vedtok 13.12.18 økning i kommunale gebyrer for renovasjon med 10,0 % for 2019

 

Husholdningsgebyr

Husholdningene betaler gebyr etter størrelsen på restavfallsbeholderen, henting hver 14. dag:       

  80 liter

Kr     1 937

140 liter

Kr     3 229

240 liter

Kr     5 329

370 liter

Kr     8 397

660 liter

Kr   15 019

        

Byttegebyr

Gebyr for bytting av beholdere kr 300,- (uendret)
Byttegebyret faktureres fortløpende, uavhengig av øvrige kommunale avgifter.
 

Fritidseiendommer

 Årsgebyr for fritidseiendommer – ordinær sats

  kr 1 130

 Årsgebyr for fritidseiendommer – lav sats

  kr    646

 

Hjemmekompostering

Det gis 20% rabatt på årsgebyret for abonnenter som inngår avtale om hjemmekompostering. Dette gjelder også for de som benytter Bokashi.

Det gis tilskudd til kjøp av kompostbinge med inntil kr 1000,-. Det gis ikke tilskudd til kjøp av Bokashi-utstyr.                                   

Transport langs offentlig veg

Det gis 20% rabatt på årsgebyret for abonnenter som må transportere avfallet langs offentlig veg.

Restavfallssekk

 Årsgebyr restavfallssekker, henting hver 14. dag

  kr 2 306

 Pris for ekstra restavfallssekker, solgt fra servicekontor

  kr 85 per sekk

 

Tøybleier

Abonnenter som inngår avtale om bruk av tøybleier for bleiebarn, gis et engangstilskudd kr 1.500,- pr. bleiebarn.                                 

Grovavfall fra private husholdninger

Enkeltleveranser inntil 500 kg pr gang kan leveres gratis til Sunndal Miljøstasjon.

Grovavfall fra andre betales til Franzefoss Gjenvinning AS etter graderte satser for fraksjoner levert Sunndal Miljøstasjon.              

Næringskunder

Næringskunder har følgende betalingssatser, basert på ukentlig hentefrekvens:

 

Restavfall

Papir

140 liter

Kr 4 186

Kr 2 093

240 liter

Kr 6 905

Kr 3 453

370 liter

Kr 10 884

Kr 5 443

660 liter

Kr 19 465

Kr 9 734

  

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon 71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00 - 15.00

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april