Prestjordet dagsenter

Betalingssatser

Egenbetaling for dagopphold inkludert transport: kr 88 pr. dag.

Egenbetaling for måltider: kr 93,-

Kontaktinformasjon

Pleie- og omsorgstjenesten
E-post
Telefon 71 69 90 00

På kveld gjelder disse telefonnumrene:

- Vakttelefon for hjemmesykepleien:  913 86 313

- Sunndal helsetun (korttidsavdelingen): 902 13 653

Adresse

Sunndal helsetun, Ringvegen 13, Sunndalsøra