Oppmålingsgebyr

For oppmåling, seksjonering og deling av eiendom må du betale gebyr, med mindre annet fremgår av regulativet.

Gebyrsatser 2023

Kommunestyret vedtok 14.12.2022 kommunale gebyrer for oppmåling for 2023:

 >  Gebyrregulativ for plansak, byggesak, oppmåling og eierseksjonering (PDF, 255 kB)


Hjemmel for gebyrfastsetting

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova), § 32.

Gebyrene for arbeider etter matrikkelloven skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en fullstendig rekvisisjon, derfor er gebyrer for både 2022 og 2023 vist i tabellene.

Lov om eierseksjoner