Leiesatser skoler og kulturskolebygg

Rom Priser 
Møterom/klasserom pr time Kr    160
Kantine utleie til arrangementer inntil 7 timer Kr 1 000
Kantine utleie til arrangementer hele døgn Kr 2 200
Kjøkken ved kantine, utleie pr selskap Kr    600
Amfi som konsertsted/arrangement inntil 7 timer Kr    880
Amfi som konsertsted/arrangement hele døgn Kr 1 800
Flerbrukshall til trening pr sal (2 saler) pr time Kr    160
Flerbrukshall arrangementer inntil 7 timer Kr 1 100
Flerbrukshall arrangementer hele døgn Kr 2 200

Billettsalg, alle arrangører må bruke husets billettsystem. Pr. solgte billett. 

Kr      15
Utleie av skolefløy til overnatting pr døgn/fløy  

Kontaktinformasjon

Siv-Grete Sponås
Avd.leder idrett og friluftsliv
E-post
Mobil 958 45 789