Leiesatser skoler og kulturskolebygg

Leiesatser 2023

Leiesatser ungdomsskole og kulturbygg
Rom Priser 
(kr)
Møterom/klasserom pr time   205
Kantine utleie til arrangementer inntil 7 timer 1 250
Kantine utleie til arrangementer hele døgn 2 500
Kjøkken ved kantine, utleie pr selskap  750
Amfi som konsertsted/arrangement inntil 7 timer 1 250
Amfi som konsertsted/arrangement hele døgn 2 500
Flerbrukshall til trening pr sal (2 saler) pr time   195
Flerbrukshall arrangementer inntil 7 timer 1 250
Flerbrukshall arrangementer hele døgn 2 500

Billettsalg, alle arrangører må bruke husets billettsystem. Pr. solgte billett. 

20
Utleie av klasserom til overnatting pr døgn/fløy (gjelder alle skoler) 1 250