Hjemmehjelp (praktisk bistand)

Betalingssatser hjemmehjelp / praktisk bistand i hjemmet

 

 

Husstandens

samlede skattbare

nettoinntekt

før særfradrag

Grunnbeløp Timesats Utgiftstak pr. mnd
Inntil 193 766 Inntil 2G   210 kr
Inntil 290 649 2G - 3G 323 kr 1 015 kr
Inntil 387 532 3G - 4G 323 kr 1 420 kr
Inntil 484 415 4G - 5G 323 kr 1 965 kr
Over 484 416 5G og oppover 323 kr 2 290 kr

 

Forklaring av tabellen:

1G = pt. kr 96 883 = folketrygdens grunnstønad 

Kr  193 766 tilsvarer 2G, dvs. 2 x folketrygdens grunnstønad.

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon 71 69 90 00
Pleie- og omsorgstjenesten
E-post
Telefon 71 69 90 00

På kveld gjelder disse telefonnumrene:

- Vakttelefon for hjemmesykepleien:  913 86 313

- Sunndal helsetun (korttidsavdelingen): 902 13 653

Adresse

Sunndal helsetun, Ringvegen 13, Sunndalsøra