Hjemmehjelp (praktisk bistand)

Betalingssatser hjemmehjelp / praktisk bistand i hjemmet

 

 

Husstandens

samlede skattbare

nettoinntekt

før særfradrag

Grunnbeløp Timesats Utgiftstak pr. mnd
Inntil 185 152 Inntil 2G 288 kr 205 kr
Inntil 277 728 2G - 3G 288 kr 985 kr
Inntil 370 304 3G - 4G 288 kr 1378 kr
Inntil 462 881 4G - 5G 288 kr 1910 kr
Over 462 881 5G og oppover 288 kr 2223 kr

 

Forklaring av tabellen:

1G = pt. kr 92.576 = folketrygdens grunnstønad 

Kr  185.152 tilsvarer 2xG, dvs. 2 x folketrygdens grunnstønad.

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon 71 69 90 00
Pleie- og omsorgstjenesten
E-post
Telefon 71 69 90 00

Postadresse

Sunndal helsetun, Ringvegen 13, Sunndalsøra