Hjemmehjelp (praktisk bistand i hjemmet)

Betalingssatser 2023

Hjemmehjelp
Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag Timesats (kr) Utgiftstak pr. mnd (kr)
Inntil 2G 215,-
2G - 3G 368,- 1 211,-
3G - 4G 368,- 1 692,-
4G - 5G 368,- 2 342,-
5G og oppover 368,- 2 729,-

1G = folketrygdens grunnstønad, endres 01.05. hvert år.

Se oversikt over gjeldende grunnbeløp på NAV sine nettsider.