Hjemmehjelp (praktisk bistand i hjemmet)

Betalingssatser 2021

 

Husstandens
samlede skattbare
nettoinntekt
før særfradrag

Grunnbeløp

Timesats 
(kr)

Utgiftstak pr. mnd
(kr)
Inntil 202 703 Inntil 2G   210
Inntil 304 053 2G - 3G 344 1 133
Inntil 405 404 3G - 4G 344 1 584
Inntil 506 755 4G - 5G 344 2 192
Over 506 755 5G og oppover 344 2 555

 

Forklaring av tabellen:

1G = kr 101 351 pr.01.05.20 = folketrygdens grunnstønad 

Kr  202 703 tilsvarer 2G, dvs. 2 x folketrygdens grunnstønad.

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon 71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00 - 15.00

Helse- og omsorgstjenesten
E-post
Telefon 71 69 90 00

På kveld gjelder disse telefonnumrene:

Vakttelefon for hjemmesykepleien:        913 86 313

Sunndal helsetun (korttidsavdelingen):    902 13 653

Adresse

Sunndal helsetun, Ringvegen 13, Sunndalsøra