Hjemmehjelp (praktisk bistand i hjemmet)

Betalingssatser 2020

 

Husstandens
samlede skattbare
nettoinntekt
før særfradrag

Grunnbeløp Timesats Utgiftstak pr. mnd
Inntil 199 616 Inntil 2G    
Inntil 299 475 2G - 3G 335 kr 1 052 kr
Inntil 399 333 3G - 4G 335 kr 1 471 kr
Inntil 499 190 4G - 5G 335 kr 2 036 kr
Over 499 191 5G og oppover 335 kr 2 372 kr

 

Forklaring av tabellen:

1G = kr 99 858 pr.1.5.19 = folketrygdens grunnstønad 

Kr  199 616 tilsvarer 2G, dvs. 2 x folketrygdens grunnstønad.

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon 71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00 - 15.00

Helse- og omsorgstjenesten
E-post
Telefon 71 69 90 00

På kveld gjelder disse telefonnumrene:

Vakttelefon for hjemmesykepleien:        913 86 313

Sunndal helsetun (korttidsavdelingen):    902 13 653

Adresse

Sunndal helsetun, Ringvegen 13, Sunndalsøra