Hjemmehjelp (praktisk bistand i hjemmet)

Betalingssatser 2023

Betalingssatser praktisk bistand

Husstandens
samlede skattbare
nettoinntekt
før særfradrag

Timesats 
(kr)

Utgiftstak pr. mnd
(kr)
Inntil 2G   215,-
2G - 3G 368,- 1 211,-
3G - 4G 368,- 1 692,-
4G - 5G 368,- 2 342,-
5G og oppover 368,- 2 729,-

 

1G = folketrygdens grunnstønad, endres 01.05. hvert år.

Se oversikt over gjeldende grunnbeløp på NAV sine nettsider.

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon +47 71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00 - 15.00

Helse- og omsorgstjenesten
E-post
Telefon +47 71 69 90 00

Det er ingen betjent resepsjon
på Sunndal helsetun. 
Gjeldende telefonnummer er
Sunndal kommunes sentralbord.

Ønsker du informasjon om
helse- og omsorgstjenester,
ta kontakt med tildelingsenheten.

Adresse

Sunndal helsetun, Ringvegen 13, Sunndalsøra