Heldøgns bofellesskap

Betalingssats 2023

Beboerbetaling bofellesskap med heldøgns omsorg: kr 13 500,-/mnd

Egenbetaling inkluderer blant annet bl.a husleie, strøm, renhold, tilrettelagte måltider, tilgang til fellesareal.