Havneavgifter

Havneavgiftene består av en anløpsavgift, en kaiavgift og en vareavgift.


Anløpsavgiften og kaiavgiften betales av rederiet. Anløpsavgift og kaiavgift beregnes på grunnlag av fartøyets G-faktor.

Vareavgiften betales av vareleverandør ved utskiping og av varemottager ved innførsel.

Fra 1.1.2005 er havnedriften overtatt av Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, og alle henvendelser må følgelig rettes dit.

Fullstendig regulativ både for havneavgifter og hjelpetjenester fås ved henvendelse til Kristiansund og Nordmøre Havn IKS.

Kontaktinformasjon

Kristiansund og Nordmøre Havn Sentralbord
Mobil 40 00 65 04
Kristiansund og Nordmøre Havn Havnevakta
Mobil 99 29 91 20