Feiegebyrer

Alle priser er inkludert 25 % merverdiavgift.

Feiegebyrer 2020

Kommunestyret vedtok 12.12.19 en økning i de kommunale feie- og tilsynsgebyrene med 3% fra 2019 til 2020

Feiing/inspeksjon av røykpiper, 1 – 3 etasjet pris per pipeløp kr 642
Feiing/inspeksjon av røykpiper, 4 etasjer eller mer pris per pipeløp kr 911
Spesialpiper      pris per time
minstepris
kr 692
Fritidsboliger, 75 % av gebyr for røykpiper 1 – 3 etasjer   kr 482

 

Tilleggstjenester, som feiing av ovner og fyringsanlegg, faktureres etter timeforbruk med samme timepris som for spesialpiper.

Feieavgiften innkreves i sin helhet en gang i året, med forfall 20.oktober.

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon 71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00 - 15.00

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april