Feiegebyrer

Alle priser er inkludert 25 % merverdiavgift.

Feiegebyrer 2019

Kommunestyret vedtok 13.12.18 reduksjon i de kommunale feie- og tilsynsgebyrene med 5,0 % for 2019

Feiing/inspeksjon av røykpiper, 1 – 3 etasjer               pris per pipeløp

kr 624

Feiing/inspeksjon av røykpiper, 4 etasjer eller mer      pris per pipeløp

kr 885

Spesialpiper                                                                      pris per time

Kr 672

Fritidsboliger, 75 % av gebyr for røykpiper 1 – 3 etasjer

      Kr 468

 

Tilleggstjenester, som feiing av ovner og fyringsanlegg, faktureres etter timeforbruk med samme timepris som for spesialpiper.

Feieavgiften innkreves i sin helhet en gang i året, med forfall 20.oktober.

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon 71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00 - 15.00

Steinar Hauglum
Varabrannsjef/feiermester
E-post
Mobil 416 93 988

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april