Feiegebyrer 2023

Gebyrer for 2023 ble vedtatt av kommunestyret 14.12.2022. 

Alle priser er inkludert 25 % merverdiavgift.

Feiegebyrer
Type tjeneste Pris per: Pris, kr
Feiing/inspeksjon av røykpiper, 1–3 etasjer pipeløp 930,-
Feiing/inspeksjon av røykpiper, 4 etasjer eller mer pipeløp 1320,-
Spesialpiper time, minstepris 970,-
Fritidsboliger, 75 % av gebyr for røykpiper 1–3 etasjer 675,-

 

Tilleggstjenester, som feiing av ovner og fyringsanlegg, faktureres etter timeforbruk med samme timepris som for spesialpiper.

Feieavgiften innkreves kvartalsvis sammen med kommunale avgifter.

Det er NORBR IKS som er ansvarlig for feiing.
Se mer informasjon om tjenesten, søknad om fritak med mer på NORBR sin nettside.