Feiegebyrer 2023

Gebyrer for 2023 ble vedtatt av kommunestyret 14.12.2022. 

Alle priser er inkludert 25 % merverdiavgift.

Feiegebyrer
Type tjeneste   Pris, kr
Feiing/inspeksjon av røykpiper, 1–3 etasjer pris per pipeløp 930,-
Feiing/inspeksjon av røykpiper, 4 etasjer eller mer pris per pipeløp 1 320,-
Spesialpiper      pris per time
minstepris
970,-
Fritidsboliger, 75 % av gebyr for røykpiper 1–3 etasjer   675,-

 

Tilleggstjenester, som feiing av ovner og fyringsanlegg, faktureres etter timeforbruk med samme timepris som for spesialpiper.

Feieavgiften innkreves kvartalsvis sammen med kommunale avgifter.

Det er NORBR IKS som er ansvarlig for feiing.
Se mer informasjon om tjenesten, søknad om fritak med mer på NORBR sin nettside.

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon 71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00–15.00

Monica Nygård
Økonomikonsulent
E-post
Mobil 90 27 36 88

Åpningstider

Åpningstider rådhuset
Mandag–fredag kl: 09.00–15.00