Avløpsgebyrer

Alle priser er inkludert 25 % merverdiavgift.

Avløpsgebyr 2020

Kommunestyret vedtok 12.12.19 å øke kommunale årsgebyrer for avløp med 8,0 % for 2020, mens engangsgebyrer er uendret siden 2017.

Gebyrene er de samme for hytter som for boliger.

Gebyr for mottak og behandling av avløp/kloakk består av en fast del og en variabel/stipulert del.

Årsgebyr basert på bruksareal

De fleste abonnenter betaler en fast del og en stipulert del som er basert på byggets bruksareal:

Abonnenter, stipulert etter bruksareal

Beløp, kr per år

Kostnad per år

Fast del

      kr    785

 

Stipulert del, bruksareal mellom 0 – 80 m2

      kr    936

kr 1 721

Stipulert del, bruksareal mellom 81 – 275 m2

      kr 2 658

kr 3 443

Stipulert del, bruksareal mellom 276 – 450 m2

      kr 4 379

kr 5 164

 

Årsgebyr basert på faktisk forbruk

Abonnenter med vannmåler betaler en fast del og en variabel del som er basert på faktisk forbruk:

Abonnenter, med vannmåler

Beløp, kr per år

Kostnad per år

Fast del

kr 785

 

Variabel del, abonnenter med vannmåler

17,50 kr per m3

Varierer

Priseksempel: forbruk av 100 m3 vann per år:

kr 1 750

kr 2 535

 

Tilknytningsgebyrer/engangsgebyrer

Tilknytning til kommunal avløpsledning:   kr 30 per m2 bruksareal

Det er fastsatt følgende minimum- og maksimumsgebyr:

Type bygning/eiendom

Minimum

Maksimum

For boligeiendom/hytter

kr 4000

 

For annen bebyggelse

kr 8000

kr 50 000

For driftsbygninger i jordbruk

 

kr 10 000

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon 71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00 - 15.00

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april