Avløpsgebyrer 2023

Gebyrer for 2023 ble vedtatt av kommunestyret 14.12.2022. 

Alle priser er inkludert 25 % merverdiavgift.

Avløpsgebyr

Gebyrene er de samme for hytter som for boliger.

Gebyr for mottak og behandling av avløp/kloakk består av en fast del og en variabel/stipulert del.

Årsgebyr basert på bruksareal

De fleste abonnenter betaler en fast del og en stipulert del som er basert på byggets bruksareal:

Årsgebyr basert på bruksareal

Abonnenter, stipulert etter bruksareal Beløp, kr per år Kostnad per år
Fast del 1 014,-  
Stipulert del, bruksareal mellom 0 – 80 m2 945,- 1 959,-
Stipulert del, bruksareal mellom 81 – 275 m2 3 420,- 4 434,-
Stipulert del, bruksareal mellom 276 – 450 m2 5 626,- 6 640,-

 

Årsgebyr basert på faktisk forbruk

Abonnenter med vannmåler betaler en fast del og en variabel del som er basert på faktisk forbruk:

Årsgebyr basert på faktisk forbruk

Abonnenter, med vannmåler Beløp, kr per år Kostnad per år
Fast del 1 014,-  
Variabel del, abonnenter med vannmåler 22,4 pr. m3  varierer
Priseksempel: forbruk av 100 mvann pr. år 2 240,- 3 254,-


For næringskunder og større bofellesskap vektes fastleddet slik i forhold til forbruk:  
0-200 m3 = 1,  
201-500 m= 2 
501-2000 m3 = 3 
2001-5000 m3 = 5  
> 5000 m3 = 10. 
 

Tilknytningsgebyrer/engangsgebyrer

Tilknytning til kommunal avløpsledning:   kr 35 per m2 bruksareal

Det er fastsatt følgende minimum- og maksimumsgebyr:

Tilknytningsgebyrer/engangsgebyrer

Type bygning/eiendom Minimum, kr Maksimum, kr
For boligeiendom/hytter 4 500,-  
For annen bebyggelse 9 000,- 55 000,-
For driftsbygninger i jordbruk   12 000,-

 

Særskilte gebyrer

Gebyr for plombering, stengning og gjenåpning av vanntilførsel er kr 1 320.

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon 71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00–15.00

Monica Nygård
Økonomikonsulent
E-post
Mobil 90 27 36 88

Åpningstider

Åpningstider rådhuset
Mandag–fredag kl: 09.00–15.00