Økonomi- og handlingsplan 2023-2026 (Budsjett 2023)

Økonomi- og handlingsplan 2023-2026 - Klikk for stort bildeBudsjett 2023

Prosessen med økonomi- og handlingsplan 2023-2026 startet i september da kommunedirektøren orienterte kommunestyret i møte. Prosessen avsluttes når kommunestyret vedtar økonomi- og handlingsplan i desembermøtet.

Se vedtatt økonomi- og handlingsplan


Se aktuelle milepæler og dokumenter:

Uke  Hva Dokumenter
38 Budsjettseminar - orienteringssak i kommunestyret, diskusjon av rammer og føringer for videre arbeid Kommunedirektørens presentasjon (PDF, 884 kB)
42 Kommunedirektøren legger fram forslag til budsjett for kommunestyret Økonomiplan 2023-2026, kommunedirektørens forslag pr. 19.10.22
45-46 Budsjett på høring i utvalgene, samt eldreråd og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Se høringsdokument
48 Formannskapet skal behandle høringsuttalelser og gi sin budsjettinnstilling Se saksdokumenter
48-50 Budsjett på høring og offentlig ettersyn Se høringsdokumenter.
50 Kommunestyret vedtar budsjett i møte 14. desember Se saksdokumenter

 

Les mer om budsjett i Sunndal kommune her.