Rask psykisk helsehjelp - nytt lavterskel tilbud innenfor psykisk helse

Svein Riise og Ingjerd ReitenRask psykisk helsehjelp er et nytt tilbud som avdeling for psykisk helse i helsetjenesten i Sunndal kommune startet opp nå i mai.  Dette er et lavterskeltilbud til innbyggere i Sunndal over 16 år som har utfordringer med angst, milde til moderate depresjonsplager, søvnvansker eller begynnende rusutfordringer.

Lavterskel tilbud

Lette psykiske problemer er et stort samfunnsproblem, og i en tid hvor spesialhelsetjenesten bygges ned og det ikke alltid er tilgang på hensiktsmessig behandlingstilbud, er det nødvendig at kommunene utvider sine tilbud. 

Mariann Meisal, leder for psykisk helse, er glad for å ha fått på plass et slik lavterskel tilbud.

Vi vil gjøre hjelpen lettere tilgjengelig, og har stor tro på at det kan forebygge og forhindre alvorligere helseutfordringer på en god måte, sier Meisal.

Tilbudet omfatter også ansatte i Sunndal kommune som er bosatt i andre kommuner. Tilbudet omfatter ikke akutte kriser, komplekse tilstander eller alvorlige psykiske lidelser, og det tilbys ikke utredning eller langvarig terapi.

Kognitiv terapi

Behandlingstilbudet er hovedsakelig basert på kognitiv adferdsterapi. Terapien retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser.

Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer. Terapien er et aktivt samarbeid mellom bruker og terapeut, der et sentralt mål er at brukeren lærer verktøy for å bli sin egen terapeut.

Svein Riise og Ingjerd Reiten er utdannet kognitive terapeuter og stor tro på tilbudet.

Vi ser at kommuner som har hatt lignende tilbud, har gode erfaringer. Målet er å gi de som trenger det gode verktøy til å mestre små og store utfordringer i livet. Vi ser fram til å komme i gang med dette, sier Riise og Reiten.

Bakgrunn fra England

Satsingen rask psykisk helsehjelp har sin bakgrunn fra England på 2000-tallet, der lettere psykiske lidelser var et stort samfunnsproblem. I 2013 ble det derfor satt i gang et arbeid med denne satsingen i Norge, og det er nå over 60 kommuner og bydeler i landet som tilbyr rask psykisk helsehjelp. Nå var det endelig mulig å få realisert dette i Sunndal kommune også.

Enkelt å ta kontakt

Tjenesten har bygget opp en informasjonsside på kommunens hjemmeside, og kan enkelt kontaktes via skjema der, eller på telefon. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege for å ta kontakt.

Se informasjonsside om rask psykisk helsehjelp
 

Psykisk helse samlet i Ringvegen

Tilbudene innenfor psykisk helse, det vil si for voksne og for barn og unge, ble i 2020 samlet i samme tjeneste. Nå er enheten samlet og kan bedre utnytte og dele kompetanse.

For tiden er de midlertidig plassert ved helsetunet, i det gamle bofellesskapet i Ringvegen 19, så lenge ombygging av lege- og helsesenteret pågår.

Psykisk helse i Ringvegen 

Kontaktinformasjon

Mariann Meisal
Psykisk helse
E-post
Mobil 901 23 516

Adresse

Ringvegen 19, Sunndalsøra